onsdag 8 augusti 2012

Tema Litteratur

Nästa Poesikväll äger rum den nionde augusti kl 18.00. Temat kommer att vara personlig utveckling genom litteratur.

Vi kommer att diskutera några inspirationskällor för personlig utveckling. Till exempel fortsätter vi diskussionen om Gregg Braden från Santa Fe och hans metoder.