tisdag 3 juli 2012

Tankens kraft och kvantfysik

Vår uppmärksamhet kan förändra verkligheten. Partiklar står i förbund med varandra i en dimension som går bortom rumtiden. Vi kan frigöra krafter i oss själva bortom rumtiden. Vetenskapen har bland annat studerat fraktaler och universums uppbyggnad av upprepade mönster. Vi behöver arbeta både med den intellektuella hjärnan och hjärtat - den känslornas centrum. Om vi medvetet arbetar med avsikter och föreställningar kan vi förändra vår livssituation.