fredag 13 juli 2012

Förändring genom intention

Två steg till förändring.


A: Du behöver ha en AVSIKT eller en INTENTION, tänka positivt och affirmera denna avsikt eller intention tills du lyckas skapa den på det fysiska planet.

B. Det krävs övertygelse för att förändra något. För att lyckas uppnå ett mål behöver du identifiera dig med målet. Målet som du sätter sinnet på behöver bli din IDENTITET.

Detta är de grundläggande två stegen att förändra ditt liv, din stad, din verklighet. Det här är metoden för att förändra Sverige, Europa och Göteborg. Om tillräckligt många människor har goda avsikter och förändrar sina identiteter kommer det få en mätbar och märkbar effekt.