fredag 13 juli 2012

Förändring genom intention

Två steg till förändring.


A: Du behöver ha en AVSIKT eller en INTENTION, tänka positivt och affirmera denna avsikt eller intention tills du lyckas skapa den på det fysiska planet.

B. Det krävs övertygelse för att förändra något. För att lyckas uppnå ett mål behöver du identifiera dig med målet. Målet som du sätter sinnet på behöver bli din IDENTITET.

Detta är de grundläggande två stegen att förändra ditt liv, din stad, din verklighet. Det här är metoden för att förändra Sverige, Europa och Göteborg. Om tillräckligt många människor har goda avsikter och förändrar sina identiteter kommer det få en mätbar och märkbar effekt.

onsdag 4 juli 2012

Från Karin Boye till Kvantfysik

Att hoppa från Karin Boye till kvantfysik kan tyckas som ett långt språng. I själva verket så är kopplingen stark som stål. För vad händer egentligen när vi läser en dikt av Boye? Är det inte så att fotoner från antingen luftens vibrationer eller stroferna i boken går in i vår hjärna? När vi hör en dikt av Boye eller läser den, ja då tar vi in gammal kvantkraft; vibrationer som en gång fanns i Karin Boyes hjärna och i de andra som upplevt hennes dikter.

Vilket vill säga att atomernas svängningar; kvantpartiklarnas vibrationer har betydelse vid all poesi.

Snart är Göteborg 400 år. Det räcker med kvadratroten av en procent medvetna människor för att påverka staden. Det behövs en bättre värld. Det behövs medvetenhet. För att uppnå denna medvetenhet behöver man sänka tempot och upptäcka sin "innersta dimension". Denna "innersta dimension" talas det om i Aurelius herdabrev. Det är den dimensionen som de bästa dikterna berör.

En bättre värld är möjlig. Visioner om sociala företag, direkt-demokrati och ny design är tre exempel på vad som kan hända.

Franciskus av Assisi talar om vikten av frid och inre samling.

tisdag 3 juli 2012

Tankens kraft och kvantfysik

Vår uppmärksamhet kan förändra verkligheten. Partiklar står i förbund med varandra i en dimension som går bortom rumtiden. Vi kan frigöra krafter i oss själva bortom rumtiden. Vetenskapen har bland annat studerat fraktaler och universums uppbyggnad av upprepade mönster. Vi behöver arbeta både med den intellektuella hjärnan och hjärtat - den känslornas centrum. Om vi medvetet arbetar med avsikter och föreställningar kan vi förändra vår livssituation.