torsdag 3 maj 2012

Om Härdarna

OM HÄRDARNA

Diktsamlingen börjar med en vandring över slätterna i Uppsala. Där finns flammande stjärnor och kopplingar till forntiden och stenålderns hedenhös. Där finns ismurar, törnesnår och blommor. Därefter följer klassisk ångest och förtvivlan av Karins unika snitt. Dikten som inleder "TILLÄGNAN" är mycket lång för att vara av Boye. Där finns döden och en tidlös stämning av rymd och jordens innandömen.

Det fortsätter med misstro, mörker och tvång. Det är ödesmättat och Karin räds inte livets skuggsidor, tvärtom hon skildrar dem. Tistlar och flammande svärd blandas med salighet och lustgårdar och stränder. Där finns svalor, månsken, blå fjärilar och groende frön. Det är än mer stjärnor och tankar om liv och död. Det är "KLOCKSPELET" en ovanligt religiös dikt där Karin tilltalar Gud. Det är eld och vind, lågor och bitterhet, samt "Mannen utan nåd". Det är starka dikter som fördjupar livet. Ibland bränner det till. Boye blir aldrig religiös även om hennes dikter kan ha religiösa motiv. De dikter som handlar om naturen tycks alltid handla om något djupare än så. När Boye skriver om gräset eller om havet är det tydligt att hon låter gräset och havet innehålla något mer. Även om hon aldrig flirtar med hinduismen och panteismen som Dan Andersson finns det tydliga drag av naturmystik och kanske ändå en underton av gamla, utdöda religioner.

I dikten "I RÖRELSE" finns en av de mest kända stroferna från Karin Boye.
"Bryt upp, bryt upp! Den nya dagen gryr. Oändligt är vårt stora äventyr." Den strofen kommer alltså från samlingen Härdarna och dikten "I RÖRELSE".

Karin har sedan översatt Nietzsche, Walt Whitman och Kipling och sticker in dem innan det pampiga och storslagna slutet med några fantastiskt starka dikter.
Här drar Boye in i kaosnatten med "VÄRLDENS HJÄRTA" och "LILITHS SÅNG". Det blir en blandning av vatten, lava och brådjup. Texterna är mycket kompakta och tämligen balanserade. De är sparsmakade och utan överdrifter.

Härdarna är en diktsamling att grubbla över och återkomma till. Den utkom 1927.