torsdag 19 april 2012

Vive La France!

Det finns två klassiker som de flesta önskar att de någon gång hade läst. Två klassiker som fortfarande alla svenska skolbarn får lära sig om även om läsningen naturligtvis är starkt färgad av läroplanen och rådande normer.
Naturligtvis har vi ingen möjlighet att gå in på djupet i Voltaire och Rosseaus livsverk. Men några smakprov ska det bli. Om det väcker gensvar kan vi fortsätta på temat. Varken romarriket eller Steiner var väl någon större succé. Romarriket är avlägset och för politiskt och Steiners lära kan väl anses för abstrus för att locka till egna skriverier och dikter. Givetvis har sådant här även att göra med framställningen och dagsformen. Romarrikets historia har ju förmågan att väcka det episka i människan. Det får dig att se de större perspektiven och Steiners lära kan utveckla ens fantasi med antroposofins alla pikanta detaljer. Så både Romarriket och Rudolf Steiners idéer har absolut sin plats i litteraturhistorian, poesin och Göteborgs kulturvärld. Båda är spännande på sitt sätt. Romarrikets nackdel är att det anknyter mindre till det dagliga livet i det moderna samhället. Steiners lära kan sägas göra det i mycket högre grad, men då krävs det aktivt val och kanske en övertygelse. Som vi varit inne på tidigare tror jag det är mycket få som egentligen hellre skulle vilja använda biodynamiska livsmedel och hygienartiklar. Om någon skulle föredra multinationella produkter med kemiska tillsatser framför Steiners biodynamiska så bara hojta till nästa gång i Björkekärr. I övrigt: Glöm inte bort att besöka Gröna Boden vid Vasaplatsen. Där finns även Universitets två Lejon och en obelisk tillägnad Torgny Segerstedt.

De fria fåglarna plöja sin väg genom rymden. Många av dem nå kanske ej sitt fjärran mål. Stor sak i det. De dö fria.