onsdag 11 april 2012

Temaförslag

Vid diskussioner har det kommit upp teman såsom filosofi och romersk historia. Om någon har favoritcitat i latin så tveka inte utan ta med dem. Romersk filosofi och tankestil är präglat av de grekiska filosoferna och den grekiska mytlogin. Vilket innebär att även stjärnornas myter och elementär astronomi har sin plats här. Romarriket existerade även innan Jesus födelse varefter religionen i början av Roms välde naturligtvis inte var kristendom. Det var andra inspirationskällor som motiverade romarna. Närmast faller tanken på Dionysoskulten och Mithraskulten. Italien tillhör de länder där man hittat några av de svarta madonnor som anses föreställa Isis och Horus. Romarna ansåg att dygden var sin egen lön.

Några förslag på hur du kan förkovra dig i Romarriket för ytterligare inspiration:

Germanfolkens erövring av romarriket / Pierre Riché & Philippe Le Maître
Gudar & gudinnor i romarriket / text: Peter Hicks ; illustrationer: Mark Bergin och John James ; översättning: Anders Rolf
Vem är vem i romarriket : människor och gudar / Tullia Linders
Linders, Tullia
Följ med till romarriket / av John D. Clare ; i samråd med Michael Edwards ; översättning: Catarina Hiort af Ornäs

VIDEO:
Rome [Videoupptagning] = Romarriket / produced, written and directed by Christopher Cassel

Videoserien av Robert Gardner

Civilisationsteori:
Undergång : civilisationernas uppgång eller fall / Jared Diamond ; översättning: Margareta Eklöf