lördag 21 april 2012

Kultur i Göteborg

För dig som vill veta mer om hur kulturen i Göteborg bedrivs, påverka kulturen eller förändra kulturen finns det en del praktiska steg som är lämpliga att ta. Det första är att informera sig om vilka regler som kulturen idag lyder under. Det är mycket svårt att förändra dessa lagar. Istället bör man dra nytta av de fördelar som finns. Vilket i första hand vill säga kulturbidrag; i andra hand goda skyddslagar när det gäller samvetsfrihet, yttrandefrihet och religionsfrihet. De franska upplysningsmännen stred inte förgäves. Idag över 200 år efter deras död kan vi åtnjuta de friheter som de stred för. Det kanske inte alltid är lätt att se att dessa friheter finns där; men det gör de. Politiker och journalister kan ha förändrat språket som inramar friheterna, men de har inte kunnat rucka på deras grunder. De är skyddade av starka traktat som Sverige skrivit under. Har du en livsåskådning som inte går i linje med Göteborgs majoritet blir det med största säkerhet svårare att få kulturbidragen, men kom ihåg att Göteborgs makthavare lyder under Stockholm, Bryssel och Strassbourg idag. Detta innebär att de regler om mänskliga rättigheter som skrivits under i Lissabon är bindande. Kulturnämnden måste också följa FN:s stadga om de mänskliga rättigheterna. Du kan hitta mer om hur friheterna, föreskrifterna och de politiska landvinningarna aktivt administreras under Kulturnämnden.
http://www.goteborg.se/wps/portal/kultur http://www.goteborg.se/wps/portal/kultur