torsdag 19 april 2012

Kort sagt: Voltaire och Rousseau förföljdes för sina åsikter, sin övertygelse och sin uppfattning om livet, världen och verkligheten. Deras böcker ansågs kriminella enligt dåvarande makthavare. Idag anses de kriminella verken tillhöra litteraturhistoriens absoluta kulturskatter. Värderingar förändras med tiden, men de som går i bräschen för nya och humana idéer dem har historiskt fått räkna med förföljelse av makthavarna.

Voltaire
21 november 1694 - 30 maj 1778
Voltaire råkade tidigt i livet i gräl med en adelsman. Adelsmannen använde "hejdukar" för att misshandla Voltaire. Genom kontakter och rättsröta kunde adelsmän på den här tiden självsvådligt, godtyckligt och utan rättegång försätta icke-önskvärda individer i fängelse. Hans bok från 1733 om engelsmännens politiska och religiösa friheter förbjöds och brändes.

Rousseau
28 juni 1712 - 2 juli 1778
Rousseau hade också modet att kritisera den rådande världsuppfattningen och erbjuda egna synpunkter och idéer. Han slapp tömma någon giftbägare och blev inte misshandlad som Voltaire, men även han var tvungen att fly sitt hemland. Han fick sedermera återvända till hemlandet med villkoret att han inte fick skriva några böcker. Men Rousseau trodde på yttrandefriheten och skrev sin självbiografi ändå. Det fick till följd att polisen grep in.

Källa: Wikipedia

I "Traktat om toleransen" med förord av Herbert Tingsten framträder en bild som inte stämmer med wikipedias framställning. I översättningen från 1930 framgår det ganska tydligt att Voltaire är kristen, har kristna värderingar och ett kristet förhållnings sätt till världen. Märk väl att det är min tolkning från 2012. Voltaires syn på kristendomen tycks mig mycket modern och frisk. Vi ska komma ihåg att det var samtiden som dömde Voltaire som icke-kristen. Hade CS Lewis kommit ut med Narniaböckerna i Frankrike på 1600-talet hade han kunnat få en dom som var värre än Voltaires. Den franske tänkaren fördömde avarterna i den kristna tron. Han fördömde falska legender och falska påståenden om romarna. Den kristna teologin som finns i dag har med största sannolikhet tagit Voltaires sida. Dagens rättsväsende har definitivt gjort det. De avarter som Voltaire fördömer finns det förmodligen inte mycket kvar av. Voltaire har nog fått rätt på de flesta punkter. Världen såg helt annorlunda ut på hans tid. Spekulationerna om att Voltaire skulle vara en ateist tycks mig befängda då han i sitt traktat uttryckligen drar slutsatsen att det finns en Gud, men att människan har begått många brott i hans namn på grund av falsk nit.