onsdag 11 april 2012

Andra titlar på G...

De som varit på någon av poesikvällarna vet att vi haft ett brett perspektiv. Det har inte bara varit poeter som Dan Andersson, Karin Boye och Nils Ferlin. Det har varit amerikanska poeter, Ho Chi Minhs fängelsedikter, Göran Sonnevi och även en del faktaböcker.

Eftersom det finns en skola baserad på Rudolph Steiners läror i Björkekärr har Steiner varit uppe flera gånger och denna gången har jag med Steiners bok om sökandet efter den helige gral. Där framgånger bland annat en ny tolkning av vad de tre vise männens gåvor representerar. Om jag tolkar honom rätt och koncist står gulden för visdomen från Zarahustrakulten och myrran har att göra med den kaldéeiska-egyptiska kunskapen. Det här kan mycket väl vara en feltolkning då de bara är exempel Steiner ger i sammanhanget, men jag tycker det är en fascinerande tanke att de tre gåvorna ska vara visdom från tre olika tidsperioder; tre olika kulturer. Om man hårddrar det lite mer skulle då myrra stå för invigningar och astrologi, gulden för Persiens (nuvarande Irans visdom) och guldet för Indiens visdom - yogan.

Alltså:

guld - yoga, hinduism, bhakti, sanskrit, hindi, Bhagavad-Ghita, Hare-Krishna-rörelsen
rökelse - Zoroaster och Gatthasångerna, persisk kultur, farsi
myrra - astrologi, invigningar, pyramiderna, Egyptisk visdom

Har även med Peter Liljas finstämda bok "Ljusets sång" om livet, meningen och existensen samt David C Kortens bok om Agenda för en ny Ekonomi. "Från fiktiv rikedom till verklig rikedom."

Den sistnämnda boken är för att även få ett praktiskt perspektiv på vad poesin kan skildra eller ge uttryck åt. I vår tid skildrar poeter känslor och stämningar som skapas av den politiska och ekonomiska situationen. Detta ses ju särskilt tydligt när du placerar Dan Andersson och Karin Boye i ett historiskt perspektiv. Kallocain kom exempelvis ut i samband med andra världskriget.

Välkommen till poesikvällen i Björkekärr i morgon klockan 18.00!