onsdag 8 augusti 2012

Tema Litteratur

Nästa Poesikväll äger rum den nionde augusti kl 18.00. Temat kommer att vara personlig utveckling genom litteratur.

Vi kommer att diskutera några inspirationskällor för personlig utveckling. Till exempel fortsätter vi diskussionen om Gregg Braden från Santa Fe och hans metoder.

fredag 13 juli 2012

Förändring genom intention

Två steg till förändring.


A: Du behöver ha en AVSIKT eller en INTENTION, tänka positivt och affirmera denna avsikt eller intention tills du lyckas skapa den på det fysiska planet.

B. Det krävs övertygelse för att förändra något. För att lyckas uppnå ett mål behöver du identifiera dig med målet. Målet som du sätter sinnet på behöver bli din IDENTITET.

Detta är de grundläggande två stegen att förändra ditt liv, din stad, din verklighet. Det här är metoden för att förändra Sverige, Europa och Göteborg. Om tillräckligt många människor har goda avsikter och förändrar sina identiteter kommer det få en mätbar och märkbar effekt.

onsdag 4 juli 2012

Från Karin Boye till Kvantfysik

Att hoppa från Karin Boye till kvantfysik kan tyckas som ett långt språng. I själva verket så är kopplingen stark som stål. För vad händer egentligen när vi läser en dikt av Boye? Är det inte så att fotoner från antingen luftens vibrationer eller stroferna i boken går in i vår hjärna? När vi hör en dikt av Boye eller läser den, ja då tar vi in gammal kvantkraft; vibrationer som en gång fanns i Karin Boyes hjärna och i de andra som upplevt hennes dikter.

Vilket vill säga att atomernas svängningar; kvantpartiklarnas vibrationer har betydelse vid all poesi.

Snart är Göteborg 400 år. Det räcker med kvadratroten av en procent medvetna människor för att påverka staden. Det behövs en bättre värld. Det behövs medvetenhet. För att uppnå denna medvetenhet behöver man sänka tempot och upptäcka sin "innersta dimension". Denna "innersta dimension" talas det om i Aurelius herdabrev. Det är den dimensionen som de bästa dikterna berör.

En bättre värld är möjlig. Visioner om sociala företag, direkt-demokrati och ny design är tre exempel på vad som kan hända.

Franciskus av Assisi talar om vikten av frid och inre samling.

tisdag 3 juli 2012

Tankens kraft och kvantfysik

Vår uppmärksamhet kan förändra verkligheten. Partiklar står i förbund med varandra i en dimension som går bortom rumtiden. Vi kan frigöra krafter i oss själva bortom rumtiden. Vetenskapen har bland annat studerat fraktaler och universums uppbyggnad av upprepade mönster. Vi behöver arbeta både med den intellektuella hjärnan och hjärtat - den känslornas centrum. Om vi medvetet arbetar med avsikter och föreställningar kan vi förändra vår livssituation.

lördag 19 maj 2012

Poesikväll 24:e Maj 18.00 i Göteborg

Poesikväll för dig som vill läsa och uppleva finstämda ord och tankar.

Plats: Smörslottsgatan 6, Göteborg

Kommunikationer: Buss 17

tisdag 8 maj 2012

Om Atterbom


Atterbom var en diktare och skald som levde mellan 1790-1855.

Atterbom var av uppfattning att det fanns något ABSOLUT som allting kom ifrån. Därifrån kom såväl orden som känslorna bakom orden. Därifrån kom både människans ande och kropp; likväl som naturens andar och former. Allt var ett och poetens kraft låg i att han kunde upphöja sig till det absoluta. Det var det härliga, men också det farliga med poesin. Poesi handlade om inlevelse i det absoluta; i hänryckning av det.

Atterbom hämtade inspiration från romantikern Schelling och ansåg att den samtida kulturen var fientlig mot poesin.

Många diktare av idag skulle nog säga att inget eller mycket lite har ändrats på den punkten.

Atterbom var ofta hånad för sin trosuppfattnig och åskådning. Fejderna runt Atterbom kretsade kring hans granskning av vissa av Svenska akademin handlingar samt hans försvar av romantikern Schelling.

Exempel på fina ord ur hans samlingar: smultron, guldrunor, svanvit, lycksalighet, nornor

Fin strof ur Felicias sång: "själens spridning via doft och sång"

www.hypersmash.com

Poesikväll 10 Maj

Poesikväll på Smörslottsgatan 6, 18.00 den 10:e maj. Välkommen!

torsdag 3 maj 2012

Kallocain

Kallocain

Vad hände samtidigt som Kallocain kom ut?


Trollkarlen från Oz hade svensk premiär.
Themsen frös till is.
Censur av vykort infördes.
Socialstyrelsen fick rätten att förordna "omhändertagnade" av icke önsvärda utlänningar.
Ransonering av Kaffe och Te.
Himmler beordrar byggande av Auschwitz.
Gud i Förklädnad av Hjalmar Gullberg och Lars-Erik Larsson.
Polisen censurerar en show av Karl Gerhard.
Luftwaffe bombar London.
Segerstedt kallas till Stockholm och Gustav V för att beläggas med munkavle.
Italien invaderar Grekland.
Swing it Magister med Alice Babs gör succé.
Karolinska institutet invigs.
Medborgarskolan grundas.
Damernas Värld bildas.
Chile utropar en del av Antarktis till sitt.

Om Härdarna

OM HÄRDARNA

Diktsamlingen börjar med en vandring över slätterna i Uppsala. Där finns flammande stjärnor och kopplingar till forntiden och stenålderns hedenhös. Där finns ismurar, törnesnår och blommor. Därefter följer klassisk ångest och förtvivlan av Karins unika snitt. Dikten som inleder "TILLÄGNAN" är mycket lång för att vara av Boye. Där finns döden och en tidlös stämning av rymd och jordens innandömen.

Det fortsätter med misstro, mörker och tvång. Det är ödesmättat och Karin räds inte livets skuggsidor, tvärtom hon skildrar dem. Tistlar och flammande svärd blandas med salighet och lustgårdar och stränder. Där finns svalor, månsken, blå fjärilar och groende frön. Det är än mer stjärnor och tankar om liv och död. Det är "KLOCKSPELET" en ovanligt religiös dikt där Karin tilltalar Gud. Det är eld och vind, lågor och bitterhet, samt "Mannen utan nåd". Det är starka dikter som fördjupar livet. Ibland bränner det till. Boye blir aldrig religiös även om hennes dikter kan ha religiösa motiv. De dikter som handlar om naturen tycks alltid handla om något djupare än så. När Boye skriver om gräset eller om havet är det tydligt att hon låter gräset och havet innehålla något mer. Även om hon aldrig flirtar med hinduismen och panteismen som Dan Andersson finns det tydliga drag av naturmystik och kanske ändå en underton av gamla, utdöda religioner.

I dikten "I RÖRELSE" finns en av de mest kända stroferna från Karin Boye.
"Bryt upp, bryt upp! Den nya dagen gryr. Oändligt är vårt stora äventyr." Den strofen kommer alltså från samlingen Härdarna och dikten "I RÖRELSE".

Karin har sedan översatt Nietzsche, Walt Whitman och Kipling och sticker in dem innan det pampiga och storslagna slutet med några fantastiskt starka dikter.
Här drar Boye in i kaosnatten med "VÄRLDENS HJÄRTA" och "LILITHS SÅNG". Det blir en blandning av vatten, lava och brådjup. Texterna är mycket kompakta och tämligen balanserade. De är sparsmakade och utan överdrifter.

Härdarna är en diktsamling att grubbla över och återkomma till. Den utkom 1927.

onsdag 2 maj 2012

Poesikväll 24 maj 18.00

Dags igen för poesikväll: 24 Maj 18.00 Smörslottsgatan 6

Tema klassisk poesi - dikter med bestående värde.

Välkommen att ta med dikter som du själv anser har ett bestående värde eller bör få detta.

tisdag 1 maj 2012

Träden

Här ett tips om en bra diktsamling av Karin Boye: De Sju Dödssynderna. Den innehåller bland annat dikten Träden. Första strofen av tre från den följer här:

TRÄDEN

Levande som vi
och långt borta,
så vårt ord "förstå"
blir tom rök och vind.
Djupt oåtkomliga
för tankar och för sinnen,
fast er bark känns skrovligt
god mot vår kind

Ur:
De Sju Dödssynderna och andra efterlämnade dikter


måndag 30 april 2012

Kort om Keats

Nyfiken på Keats?

Här ett axplock av titlar ur hans produktion av sonetter:

En som länge kvalts i stora städer
En vän som sände några rosor

Gräshoppan och syrsan
Till världshavet

De gamla skalderna, de många ljuden
Din saga fängslar

Skogsvaktarn i det inre
Burns grav besökt

Alla sommarns hav
Blått, himlens liv
Nilen

Naturen höll Kassandra i sin rymd
En polsk patriot
Till fru Reynolds gamla katt


Som ni ser är det svepande gester över natur, historia, botanik och geografi. Det är inte Boyes djup och originalitet, utan mer öppensinnad upplevelse av livet.


Att lindra sina problem med poesi...

Att lindra sina problem med poesi är en beprövad om än inte alltid så effektiv metod. Karin Boye gjorde det, Dan Andersson gjorde det och Franz Kafka gjorde det. Deras diktning kan tolkas på flera sätt. Som ett rop på hjälp eller som ett rop på vikten av bestående samhällsförändringar.

Även om poesi och de sköna konsterna inte kan råda över politiska beslut eller i sig har så mycket att göra med dem finns det paralleller att dra även till vårt nutida samhälle.

I efterhand är det lätt att ifrågasätta varför det inte fanns någon uppslutning kring Karin Boye medan hon levde. På samma sätt kan man fråga sig var empatin och medkänslan finns i vår tid med dess nedskärningar. Den här artikeln kan belysa detta:

http://www.aftonbladet.se/ledare/article14748149.ab

Det saknas medmänsklighet i samhället. Det saknas medmänsklighet i vården. Debatten handlar för det mesta om pengar. Skolan handlar allt mer om pengar. Det finns en fokus på IQ-tester snarare än EQ-tester. Samhällsdebatten är inflammerad av en ständig koncentration kring lönsamhet - som om medmänsklighet inte skulle vara vara lönsamt i det långa loppet.

Något har gått snett om självmordshoten ökar med över 3000 procent. För mig låter det här som långt värre än Nattskärran med Karin Boye. Det låter snarare som en dikt från Baudelaire.

fredag 27 april 2012

Tänkvärda dikter - Boyes bästa

Karin Boyes bästa dikter...

Vägskäl, En målares önskan, Önskenatt, Förmaningen, Trollbunden, Det namnlösa - Ur Moln

Elementarandar, Den stora skaran, De osynliga tingen, Lär dig tiga, Stjärnornas tröst, Sånger om ödet, Brinnande ljus, Asar och alfer, Sköldmön - Ur Gömda Land

Till skuggan av en verklighet, De båda ätterna, Stjärnorna växer om våren, Klockspelet, Världen är drömd, Världens hjärta, Vattnets barn, Liliths Sång - Ur Härdarna

Kerub, Min hud är full av fjärilar, Bön till solen, Den vägen är smal - Ur För trädets skull

Dryckesoffer, Myrvandrare, Jag ser min hand, Den nye Kolumbus, Blomman Bitterhet, Aldrig är skogen lycklig som nu, Många röster talar, Vildapel, På botten av tingen
- Ur De sju dödssynderna

onsdag 25 april 2012

Poesikväll 26 April 18:00

Poesikväll 26 April 18:00, SmörslottsgatanDet blir en öppen kväll för att tillgodose detta önskemål. Emellertid blir det även en kort introduktion av Stagnelius. Ett axplock av hans dikter är:

Endymion, Drömmen, Åsknatten, Det hemliga vittnet, Syndafallet, Lycksalighetens Ö, Till förruttnelsen, Julia - veken i vår lampa, Molnet, Ur Solens Gyllene öga, Amanda, Narcissus, Om kring stadens dånande torg, Månen, Uppoffringen, Icke av tid och rum, Själens himlafärd, Änglabesöket, Lustvandringen, Det himmelska bröllopet, Hymn till vattnet, Månen är solens bild, Vän i förödelsens stund och Urania.

Dikterna är hämtade från en sammanställning som gjordes till tvåhundraårsminnet av Erik Johan Stagnelius födelse. (Han föddes 1793.) Stagnelius är alltså mer än Amanda och Demiurgen även om de här två koncepten är de han förmodligen är mest känd över. Stagnelius kan mycket väl hållas som en av Sveriges främsta diktare i vissa kretsasr; såsom parnassen i Stockholm och gräddhyllorna i Uppsala och Lund.

tisdag 24 april 2012

Poesi och utveckling och personlig utveckling

För många kanske denna kopplingen är mycket luddig, men för de som hört mig förklara kopplingen är den glasklar. Eftersom jag själv ser poesi ett sätt att utveckla sig, att bli till, att uttrycka sin inre verklighet och sin inre sanning har poesi en mycket självklar koppling till personlig utveckling. Nu talar jag inte om "Law of Attraction" eller Carl Rogers, Abraham Maslow, flow eller mindfulness. De här populära trenderna har säkert sitt att ge, men poesi är strået vassare! Poesi är för mig ett paraply där det mesta kan ingå; förutsatt att du själv är intresserad av att uttrycka din inre sanning i poesi. Av den anledningen tycker jag varken Charles Haanel, Rhonda Byrne eller Joe Vitale har någon prioriterad koppling till poesin. De är relevanta på sitt sätt, men de är mindre relevanta. Då tycker jag temakvällen om Lucid Dreaming på sätt och vis är mer användbar. Men kom gärna på förslag med fler temakvällar! De som hittills dykit upp är tema biografier. Och då har namn som Tage Erlander, Astrid Lindgren, Sven Wollter, C S Lewis och JRR Tolkien dykit upp.

Lokalhistoria

Glöm inte att vi under Maj månad har Lokalhistoria på Tisdagar med start 16:30. Vi läser bland annat om Gamla och Nya Lödöse samt en del anekdoter ur Göteborgs rika historia. Det finns plats för både romantik och realism, skärpa och fantasi. Eller för att utrycka sig som Karin Boye: Lokalhistoria är till för både 'klingor och videväsen'.

bloggping

lördag 21 april 2012

Kultur i Göteborg

För dig som vill veta mer om hur kulturen i Göteborg bedrivs, påverka kulturen eller förändra kulturen finns det en del praktiska steg som är lämpliga att ta. Det första är att informera sig om vilka regler som kulturen idag lyder under. Det är mycket svårt att förändra dessa lagar. Istället bör man dra nytta av de fördelar som finns. Vilket i första hand vill säga kulturbidrag; i andra hand goda skyddslagar när det gäller samvetsfrihet, yttrandefrihet och religionsfrihet. De franska upplysningsmännen stred inte förgäves. Idag över 200 år efter deras död kan vi åtnjuta de friheter som de stred för. Det kanske inte alltid är lätt att se att dessa friheter finns där; men det gör de. Politiker och journalister kan ha förändrat språket som inramar friheterna, men de har inte kunnat rucka på deras grunder. De är skyddade av starka traktat som Sverige skrivit under. Har du en livsåskådning som inte går i linje med Göteborgs majoritet blir det med största säkerhet svårare att få kulturbidragen, men kom ihåg att Göteborgs makthavare lyder under Stockholm, Bryssel och Strassbourg idag. Detta innebär att de regler om mänskliga rättigheter som skrivits under i Lissabon är bindande. Kulturnämnden måste också följa FN:s stadga om de mänskliga rättigheterna. Du kan hitta mer om hur friheterna, föreskrifterna och de politiska landvinningarna aktivt administreras under Kulturnämnden.
http://www.goteborg.se/wps/portal/kultur http://www.goteborg.se/wps/portal/kultur

torsdag 19 april 2012

Kort sagt: Voltaire och Rousseau förföljdes för sina åsikter, sin övertygelse och sin uppfattning om livet, världen och verkligheten. Deras böcker ansågs kriminella enligt dåvarande makthavare. Idag anses de kriminella verken tillhöra litteraturhistoriens absoluta kulturskatter. Värderingar förändras med tiden, men de som går i bräschen för nya och humana idéer dem har historiskt fått räkna med förföljelse av makthavarna.

Voltaire
21 november 1694 - 30 maj 1778
Voltaire råkade tidigt i livet i gräl med en adelsman. Adelsmannen använde "hejdukar" för att misshandla Voltaire. Genom kontakter och rättsröta kunde adelsmän på den här tiden självsvådligt, godtyckligt och utan rättegång försätta icke-önskvärda individer i fängelse. Hans bok från 1733 om engelsmännens politiska och religiösa friheter förbjöds och brändes.

Rousseau
28 juni 1712 - 2 juli 1778
Rousseau hade också modet att kritisera den rådande världsuppfattningen och erbjuda egna synpunkter och idéer. Han slapp tömma någon giftbägare och blev inte misshandlad som Voltaire, men även han var tvungen att fly sitt hemland. Han fick sedermera återvända till hemlandet med villkoret att han inte fick skriva några böcker. Men Rousseau trodde på yttrandefriheten och skrev sin självbiografi ändå. Det fick till följd att polisen grep in.

Källa: Wikipedia

I "Traktat om toleransen" med förord av Herbert Tingsten framträder en bild som inte stämmer med wikipedias framställning. I översättningen från 1930 framgår det ganska tydligt att Voltaire är kristen, har kristna värderingar och ett kristet förhållnings sätt till världen. Märk väl att det är min tolkning från 2012. Voltaires syn på kristendomen tycks mig mycket modern och frisk. Vi ska komma ihåg att det var samtiden som dömde Voltaire som icke-kristen. Hade CS Lewis kommit ut med Narniaböckerna i Frankrike på 1600-talet hade han kunnat få en dom som var värre än Voltaires. Den franske tänkaren fördömde avarterna i den kristna tron. Han fördömde falska legender och falska påståenden om romarna. Den kristna teologin som finns i dag har med största sannolikhet tagit Voltaires sida. Dagens rättsväsende har definitivt gjort det. De avarter som Voltaire fördömer finns det förmodligen inte mycket kvar av. Voltaire har nog fått rätt på de flesta punkter. Världen såg helt annorlunda ut på hans tid. Spekulationerna om att Voltaire skulle vara en ateist tycks mig befängda då han i sitt traktat uttryckligen drar slutsatsen att det finns en Gud, men att människan har begått många brott i hans namn på grund av falsk nit.

Vive La France!

Det finns två klassiker som de flesta önskar att de någon gång hade läst. Två klassiker som fortfarande alla svenska skolbarn får lära sig om även om läsningen naturligtvis är starkt färgad av läroplanen och rådande normer.
Naturligtvis har vi ingen möjlighet att gå in på djupet i Voltaire och Rosseaus livsverk. Men några smakprov ska det bli. Om det väcker gensvar kan vi fortsätta på temat. Varken romarriket eller Steiner var väl någon större succé. Romarriket är avlägset och för politiskt och Steiners lära kan väl anses för abstrus för att locka till egna skriverier och dikter. Givetvis har sådant här även att göra med framställningen och dagsformen. Romarrikets historia har ju förmågan att väcka det episka i människan. Det får dig att se de större perspektiven och Steiners lära kan utveckla ens fantasi med antroposofins alla pikanta detaljer. Så både Romarriket och Rudolf Steiners idéer har absolut sin plats i litteraturhistorian, poesin och Göteborgs kulturvärld. Båda är spännande på sitt sätt. Romarrikets nackdel är att det anknyter mindre till det dagliga livet i det moderna samhället. Steiners lära kan sägas göra det i mycket högre grad, men då krävs det aktivt val och kanske en övertygelse. Som vi varit inne på tidigare tror jag det är mycket få som egentligen hellre skulle vilja använda biodynamiska livsmedel och hygienartiklar. Om någon skulle föredra multinationella produkter med kemiska tillsatser framför Steiners biodynamiska så bara hojta till nästa gång i Björkekärr. I övrigt: Glöm inte bort att besöka Gröna Boden vid Vasaplatsen. Där finns även Universitets två Lejon och en obelisk tillägnad Torgny Segerstedt.

De fria fåglarna plöja sin väg genom rymden. Många av dem nå kanske ej sitt fjärran mål. Stor sak i det. De dö fria.

onsdag 11 april 2012

Andra titlar på G...

De som varit på någon av poesikvällarna vet att vi haft ett brett perspektiv. Det har inte bara varit poeter som Dan Andersson, Karin Boye och Nils Ferlin. Det har varit amerikanska poeter, Ho Chi Minhs fängelsedikter, Göran Sonnevi och även en del faktaböcker.

Eftersom det finns en skola baserad på Rudolph Steiners läror i Björkekärr har Steiner varit uppe flera gånger och denna gången har jag med Steiners bok om sökandet efter den helige gral. Där framgånger bland annat en ny tolkning av vad de tre vise männens gåvor representerar. Om jag tolkar honom rätt och koncist står gulden för visdomen från Zarahustrakulten och myrran har att göra med den kaldéeiska-egyptiska kunskapen. Det här kan mycket väl vara en feltolkning då de bara är exempel Steiner ger i sammanhanget, men jag tycker det är en fascinerande tanke att de tre gåvorna ska vara visdom från tre olika tidsperioder; tre olika kulturer. Om man hårddrar det lite mer skulle då myrra stå för invigningar och astrologi, gulden för Persiens (nuvarande Irans visdom) och guldet för Indiens visdom - yogan.

Alltså:

guld - yoga, hinduism, bhakti, sanskrit, hindi, Bhagavad-Ghita, Hare-Krishna-rörelsen
rökelse - Zoroaster och Gatthasångerna, persisk kultur, farsi
myrra - astrologi, invigningar, pyramiderna, Egyptisk visdom

Har även med Peter Liljas finstämda bok "Ljusets sång" om livet, meningen och existensen samt David C Kortens bok om Agenda för en ny Ekonomi. "Från fiktiv rikedom till verklig rikedom."

Den sistnämnda boken är för att även få ett praktiskt perspektiv på vad poesin kan skildra eller ge uttryck åt. I vår tid skildrar poeter känslor och stämningar som skapas av den politiska och ekonomiska situationen. Detta ses ju särskilt tydligt när du placerar Dan Andersson och Karin Boye i ett historiskt perspektiv. Kallocain kom exempelvis ut i samband med andra världskriget.

Välkommen till poesikvällen i Björkekärr i morgon klockan 18.00!

Temaförslag

Vid diskussioner har det kommit upp teman såsom filosofi och romersk historia. Om någon har favoritcitat i latin så tveka inte utan ta med dem. Romersk filosofi och tankestil är präglat av de grekiska filosoferna och den grekiska mytlogin. Vilket innebär att även stjärnornas myter och elementär astronomi har sin plats här. Romarriket existerade även innan Jesus födelse varefter religionen i början av Roms välde naturligtvis inte var kristendom. Det var andra inspirationskällor som motiverade romarna. Närmast faller tanken på Dionysoskulten och Mithraskulten. Italien tillhör de länder där man hittat några av de svarta madonnor som anses föreställa Isis och Horus. Romarna ansåg att dygden var sin egen lön.

Några förslag på hur du kan förkovra dig i Romarriket för ytterligare inspiration:

Germanfolkens erövring av romarriket / Pierre Riché & Philippe Le Maître
Gudar & gudinnor i romarriket / text: Peter Hicks ; illustrationer: Mark Bergin och John James ; översättning: Anders Rolf
Vem är vem i romarriket : människor och gudar / Tullia Linders
Linders, Tullia
Följ med till romarriket / av John D. Clare ; i samråd med Michael Edwards ; översättning: Catarina Hiort af Ornäs

VIDEO:
Rome [Videoupptagning] = Romarriket / produced, written and directed by Christopher Cassel

Videoserien av Robert Gardner

Civilisationsteori:
Undergång : civilisationernas uppgång eller fall / Jared Diamond ; översättning: Margareta Eklöf

torsdag 29 mars 2012

Filosofi

Idag var temat Kinesisk filosofi. Vi åt mini-våfflor till det. Vi talade om en del SF och fantasyfilmer, om politik, hologram och vetenskap.

torsdag 15 mars 2012

Mikrat vatten till växter.

Det här testet har gjorts av fler utan anledning att tro att vatten från en mikrougn
är farligt. Kan vara en modern myt. Intressant ändå.

Vatten i Mikrougn och Växter

Ikväll: Redovisning av drömmar

Hej vänner av poesi och litteratur. Kom ihåg att ta med era anteckningar av drömmarna. Så får vi gå igenom dem och se hur de kan användas kreativt.

lördag 10 mars 2012

Drömtemat

Vi fortsätter med drömtemat. Skriv gärna ned era drömmar under veckan och presentera dem för gruppen i den form ni önskar Torsdag kväll. Lyckas ni styra era drömmar delvis så grattis. Kom också ihåg att se om ni kan tolka nattens drömmar som någon sorts förebud inför dagens händelser. Är drömmarna ni har enbart efteranalyser eller kan de även påverka er dag?

torsdag 8 mars 2012

Drömtema fortsätter.

Temat med drömmar på poesikvällen fortsätter. Välkomna in!

onsdag 29 februari 2012

Lucid Dreaming

Idag tema klardrömmar och drömmar! 18.00 på Smörslottsgatan 6.

Efteråt:
Själv upplevde jag redan vid förberedelserna att man kom ihåg mer av sina drömmar. Avsnittet om drömtelepati var väl inte så intressant; det gav mer med forskningsresultaten om hur folk uppfattar drömmar.

Några resurser:

Lucid dreaming : gateway to the inner self / Robert Waggoner


Lucid dreaming : a concise guide to awakening in your dreams and in your life / Stephen LaBerge


torsdag 16 februari 2012

Poesikväll 16 Februari

Tre gånger Tranströmer.

Tre av Tranströmers diktsamlingar: Klanger och spår, Det Vilda Torget, Kvartett.

Ro ert Moss: Alla Goda Ting är Tre - "Se kraften i drömmar, sammanträffanden och fantasin"

Samtal med en Zenmästare

Enligt Moss löser vi problem när vi sover och kan förbereda oss för kommande utmaningar i drömmen. Han menar att själen kan skapa mirakel, att livet rimmar och att "rörelse" ökar sammanträffanden.
"Det finns saker som tycker om att ske tillsammans."