måndag 28 november 2011

Tema 1 December

Nu på Torsdag blir det dikter av Sanna Zetterberg och Göran Greider.

Efteråt:
Vi tyckte Greiders naturskildringar var mycket stämningsfulla. Zetterbergs dikter tycktes innehålla element av prekognition.